Ontruimingsplattegronden

Wanneer er een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in een gebouw aanwezig is, dan dient er ook een ontruimingsplan en ontruimingstekeningen in het pand aanwezig te zijn. Dit wordt niet alleen geëist in het bouwbesluit, maar ook de Arbowet schrijft voor dat u moet zorgen voor een veilige ontvluchting uit het gebouw.

Ontruimingstekeningen dienen er voor om de aanwezige mensen zo snel mogelijk naar een veilig gebied te sturen in geval van een calamiteit. Op de ontruimingstekeningen staan onder andere de vluchtroutes, de verzamelplaats en de posities van de blusmiddelen aangeduid. Daarnaast wordt vaak een verkorte instructie opgenomen waarin omschreven is hoe de aanwezige personen adequaat een ontruimingsprocedure in gang kunnen zetten of hoe snel hulp kan worden ingeschakeld.

Er is geen vastgestelde norm voor ontruimingstekeningen. Er is echter een norm beschikbaar met een goede methode voor het opstellen van de ontruimingstekeningen. Dit is de NEN 1414.
Wanneer u deze norm toepast bent u verzekerd van duidelijke en leesbare ontruimingstekeningen.

JBB Brandbeveiliging kan u hierbij helpen om overzichtelijke ontruimingstekeningen te ontwerpen eventueel met uw layout, kleuren en logo
zolang het voldoet aan de NEN 1414 normering.