Brandbeveiliging Scheepvaart (binnenvaart & zeevaart)

Het is verplicht om over een certificaat brandveiligheid te beschikken wanneer uw bedrijf opereert in de scheepvaart. Heeft u een bedrijf dat schepen gebruikt, dan dient u zelf te zorgen dat deze brandveilig zijn.

Helaas komt het nog altijd voor dat op veel schepen de brandveiligheid niet op orde is. Hierdoor ontstaan er nog te vaak gevaarlijke situaties die zich eigenlijk niet voor zouden mogen doen. Het grootste probleem in vergelijking met brand aan land zit hem in het feit dat men op een schip niet makkelijk weg kan komen wanneer er brand uitbreekt. Daarnaast is het ook nog zo dat de locaties waarop de brand ontstaan is moeilijk te bereiken zijn, waardoor de hulpdiensten veel langer onderweg zullen zijn dan wanneer zij naar een locatie op het land zouden moeten gaan.

Welke brandbeveiliging is er nodig?

Wat er exact nodig is, ligt aan een aantal factoren. Door middel van een inventarisatie van de juiste brandbeveiliging voor uw situatie levert JBB Brandbeveiliging deze service aan haar klanten en wordt er onder andere gekeken naar de volgende punten:

Het scheepstype
Het soort lading dat wordt vervoerd
Alle locaties op het schip die beveiligd dienen te worden
Welke risico-situaties zich voor kunnen doen
Evacuatieplannen

Keuren van brandblusmiddelen

Het keuren en onderhouden van brandblusmiddelen aan boord van een schip is zeer belangrijk. JBB Brandbeveiliging voert voor rederijen en scheepseigenaren periodiek onderhoud uit. Voor de binnenvaart geldt hiervoor een periode van onderhoud eens per twee jaar. Voor de zeevaart dient dit jaarlijks te worden uitgevoerd.

Keuren blusgasinstallaties

Wij keuren alle soorten blusgasinstallaties op de binnenvaartschepen en de zeevaart.
Blusgasinstallaties worden gebruikt als het blussen met water niet gewenst is. Blusgasinstallaties worden bijvoorbeeld toegepast in machinekamers en pompkamers van binnenvaart en zeevarende schepen.

Een blusgasinstallatie is een handmatig of automatisch blussysteem voor beginnende branden. Het blussysteem maakt geen gebruik van water om een brand te bestrijden. Door de ruimte met Novec 1230 blusgas, FM200 blusgas of CO2 blusgas te vullen, wordt de brand bestreden. Groot voordeel hierbij is dat er geen nevenschade ontstaat.

Wij onderhouden en controleren zowel blusgasinstallaties, brandblusinstallaties en veiligheidsmiddelen volgens de geldende normen en veiligheidsvoorschriften.
JBB Brandbeveiliging opereert landelijk voor het keuren van brandveiligheid op schepen en is hiervoor erkend bij de volgende instanties:

Bureau Veritas
Rina
Register Holland

Keuren van opblaasbare reddingsvesten

Ook voor het keuren van uw opblaasbare reddingsvesten bent u bij JBB Brandbeveiliging aan het juiste adres.

Voor opblaasbare reddingsvesten wordt aangeraden deze iedere twee jaar te laten keuren. Voor beroepsmatig gebruik wordt aangeraden om dit ieder jaar te doen. Wat wordt er zoal uitgevoerd bij een herkeuring:

  • Een 16 uurs druktest. Het reddingsvest wordt opgeblazen onder druk en aan het begin en eind wordt de druk gemeten.
  • Eventueel vervangen van het CO2 patroon en de smeltcapsule
  • Nakijken op beschadigingen van banden, sluitingen etc.

Vervolgens wordt het vest afgestempeld met de keuringsdatum.

U ontvangt een certificaat van de keuring.